திட்ட மேலாண்மை

தமிழில் ப்ராஜெக்ட் மேனஜெமென்ட்


பின்னூட்டமொன்றை இடுக

பிரின்ஸ்2


பிரின்ஸ்2 என்பது செயல்திட்ட மேலான்மை குறித்த ஓரு முறையாகும். இதனை ஆங்கிலத்தில் PRINCE2 (Projects in Controlled Environment) என்று கூறுவார்கள். இது இங்கிலாந்தில் அரசாலும் மற்றும் தனியார் துறையிலும், மற்றும் உலககேங்கும்  பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இதன் முக்கிய பண்புகளாக பின்வருபவற்றினை கூறப்படுகிறது:

 1. தொடர்ந்து வியாபர நோக்கத்தினை சரி பார்த்தல்
 2. பொருளை நோக்கிய திட்டம்.
 3. அனுபவத்தில் இருந்து கற்றுக் கொள்ளுதல்.
 4. வரையருக்கப்பட்ட பங்குகள் மற்றும் பொறுப்புகள்
 5. விதிவிலக்குகளின் மூலம் நிர்வகித்தல்
 6. நிலைகளில் மூலம் நிர்வகித்தல்
 7. தனிபயனாக்கத்திற்கு  வழி வகுத்தல்.
Advertisements


பின்னூட்டமொன்றை இடுக

ஸ்க்ருமின் தத்துவம்


ஸ்க்ரும் ஒரு அனுபவாதம் சார்ந்த செயல்முறை கட்டுப்பாட்டு கோட்பாட்டின் மூலம் உருவாகியது. அறிவு என்பது நாம் அறிந்திருக்கும் அனுபவம் மற்றும் செய்யும் முடிவுகளில் இருந்து வரும் அனுபவங்களினால் எட்டப்படுகிறது  என்பதை அனுபவாதம் உறுதிசெய்கிறது.

ஸ்க்ரும் பல் செயலாற்று (இடரேடிவ்),  கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகரிக்கும் போன்ற முறைகளை பயன்படுத்தி முன்கூட்டியே கணிக்கவும் இடர்களை கட்டுபடுத்தவும் உதவுகிறது.

அனுபவம் சார்ந்த நிகழ்முறை கட்டுப்பாட்டினை மூன்று முக்கிய தூண்கள் நிர்வகிக்கின்றனாவ அவையாவையெனில்:

 1. வெளிப்படைத்தன்மை(transparency)
 2. பார்வையிடுதல் (இன்ஸ்பெக்க்ஷன்)
 3. தழுவல் (அடேப்ஷன்)

 

1. வெளிப்படைத்தன்மை

பணியின் முக்கிய அம்சங்கள் விளைவுக்கு பொறுப்பானவர்கள் காணும்படி வெளிப்படையாக இருத்தல் வேண்டும். அந்த முக்கிய அம்சங்களும் அனைவரும் எளிதில் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் ஏதேனும் ஒரு தரநிலைய கொண்டிருத்தல் அவசியம். இது அனவரும் ஒரே விதத்தில் புரிந்து கொள்ள உதவும்.

 எடுத்துக்காட்டு:

1. ஒரு செயல்முறையில் உள்ள வார்த்தைகள்அனைவரிடமும் பகிரப்பட்டு அது ஒரே அர்த்தத்தைகொடுக்க வேண்டும்.

2. “செய்துமுடிக்கபட்டது” என்பதற்கான விளக்கம் வேலை செய்பவர்க்களுக்கும் அதனை அமோதிப்பவர்களும் ஒத்துக்கொள்ள  கூடிய வகையில் இருக்கவேண்டும்.

2. பார்வையிடுதல் (இன்ஸ்பெக்க்ஷன்)

ஒரு ஸ்பரின்ட் குறிக்கோளை அடைவதில் உள்ள தேவையற்ற தடைகளை கலையவேண்டும் என்றால் ஸ்க்ரும் பயனாளிகள் அடிக்கடி ஸ்க்ரும் தரவுகளையும், ஆர்டிபாக்ட்டுகளைரும் மற்றும் முன்னேற்றத்தை பார்வையிடுதல் அவசியம். அவர்களின் பார்வையிடுதல் அவர்களின் வேலையை தடை செய்யாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். இந்த பார்வையிடுதல் பணி அனுபவம்மிக்க கண்காணிப்பாள்ர்களால் செய்யும் வேலை நேரத்தில் பொழுது சிறந்த பலன்களை தருகிறது.

 3. தழுவல் (அடேப்ஷன்):

ஒரு கண்காணிப்பாளர் ஒன்றோ அதற்க்கு மேற்ப்பட்ட செயல்கள்  ஏற்கத்தக்க வரம்பில் இருந்து விலகிச் செல்வததாக இருந்தால் தயாரிக்கும் பொருளானது ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத. ஆகையால் நாம் இந்த செயல்களையோ அல்லது தயாரிப்பையோ நாம் சரி செயாவேண்டும். நாம்  எவ்வளவு சீக்கிரம் சரி செய்ய முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் செய்தல் மேலும் பல செயல்கள் விலகிச் செல்வதை தடுக்க முடியும்.


பின்னூட்டமொன்றை இடுக

இசுக்கிரம்/ஸ்க்ரும் என்றால் என்ன ?


ஸ்க்ரும் ஒரு குழு ஒரு சிக்கலான திட்டத்திற்கு எளிதாக ஒருங்கினைந்து செயல்பட உதவும் ஒரு எளிய கட்டமைப்பாகும். ஸ்க்ரும்(SCRUM) என்பது ஒரு குழுவாக இருந்து ஒரு மென்பொருளை தயரிப்பதற்க்கான ஒரு வழிமுறை.

முக்கிய குறிப்பு: இந்த ஸ்க்ரும் வழிமுறையை நாம் மென்பொருள் தயாரிப்பிற்க்கு மட்டும் தான் பயன்படுத்த முடியும் என்பது தவறான கருத்து.

 

தமிழ் மொழியில் இதற்க்கான விளக்கத்தை இங்கே காணலாம். இது ஒரு  துரித மென்பொருள் தயாரிப்பு(அஜைல்) முறைகளில் ஒன்று.

இந்த முறை மென்பொருளின் பயன்பாடுகளை சிறு சிறு துண்டகளாக பிரித்து பின்பு ஒன்றபின் ஒன்றாக உருவாக்கும் முறை. இதன் மூலம் நாம் தொடர்ச்சியாக ஒரு வேலை செய்யக்கூடிய மென்பொருளை உருவாக்குவது எளிதாகிறது.  இது மேலும் மாற்றங்களை எளிதாக கையாள உதவுகிறது. இதன் மூலமாக பனி செய்யும் குழு உறுப்பினர்களின் ஆக்கபூர்வமான உள்ளீடுகளும் கிடைக்கப்பெறுகின்றன.

நல்ல மனிதத்தன்மைகளை வெளிக்கொணரும் ஒரு அருமையான கட்டமைப்பு ஸ்க்ரும். இது மனிதர்களுக்கிடேய வேறுபாட்டை விலக்கி அவர்களை படைப்புத்திறன் மிக்கவர்களாகவும் தொடர்ந்து திட்டத்தின் குறிக்கோளை அவர்கள் ஒரு குழுவாக அடைய வழி வகுக்கிறது.


பின்னூட்டமொன்றை இடுக

திட்டத்தில் இடர்களின் நிலைகள்


திட்டத்தின் ஒவ்வொரு நிலைகளிலும் வெவ்வேறு வகையான இடர் காரணிகள் இடம்பெரும். இந்த இடர் காரணிகளை ஆராய்ந்து அதை களைவதர்க்காண முயற்சி எடுப்பதன் மூலம் திட்டத்தினை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தலாம்.

திட்டத்தின் எல்லா நிலைகளிலும்:

 • திட்டத்தின் உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொரு நிலைகளிலும் போதுமான நேரம் செலவிடாமல் இருப்பது.
 • திட்டத்தின் முக்கியமான முடிவுகளும் தகவல்களும் எழுத்துபூர்வமாக இல்லாதாது.
 • திட்டத்தின் முக்கிய கட்டத்தை முடிக்காமலே அடுத்தக்கட்டதிற்க்கு செல்வது.

திட்டத்தின் தொடக்க நிலையில்:

 • திட்டத்தின் பின்புலம் சரியாக புரியாமல் இருப்பது, அல்லது திட்டத்தின் பின்புலம் எழுத்து வடிவில் இல்லாமலிருப்பது.
 • செலவு பயன் பகுப்பாய்வு புரியாமல் திட்டத்தை தொடங்குவது
 • திட்டத்தின் சாதியக்கூறுகளை ஆராயாமல் திட்டத்தை தொடங்குவது

திட்டத்தின் அமைப்பு மற்றும் தயாரிப்பு நிலையில்:

 • திட்டத்தை முன் அனுபவம் இல்லாமல் யாராவது தயார் செய்வதால்
 • திட்டம் எழுத்து வடிவில் இல்லை.
 • திட்டத்தின் சில அல்லது அனைத்து அம்சங்களிலும் அனைத்து முக்கிய பார்வையாளர்களின் ஒப்புதல் இல்லை.

திட்டத்தின் செயல்படுத்தும் நிலையில்:

 • திட்டத்தை திட்டத்தின் குழுவில் இருக்கும் நபர்கள் தயாரிக்கவில்லை.
 • திட்டத்தின் அடையாளத்தை நிறுவ மற்றும் கவனம் செலுத்த முயற்சி செய்யவில்லை.
 • திட்ட முன்னேற்ற அறிக்கை நிலையற்று உள்ளது.


பின்னூட்டமொன்றை இடுக

திட்ட மேலாண்மைக்கான வேலையில் இடம் பிடிப்பது எப்படி?


ப்ராஜெக்ட் மேனஜ்மென்ட்  அல்லது திட்ட மேலாண்மை துறையில் கால் பதிப்பது என்று பார்ப்போம்.

முதலில் சில கசப்பான உண்மை:எந்த ஒரு நிறுவனமும் ஒரு ஜூனியர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஐ  வேலைக்கு புதிதாக சேர்ப்பதில்லை. பொதுவாக நிறுவங்களில் பணியாற்றும் நம்பிக்கை உகந்த நபர்களே இதற்க்கு தேர்வு செய்யப்படுகிறார்கள். மேலும் இவர்களிடம் கொடுக்கப்படும் ப்ரோஜெக்டுகள் குறைந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த திட்டங்களாக இருக்கலாம்.

நிலைமை இவ்வாறிருக்க எப்படி ஒரு நிறுவனத்தில் பணியாற்றும்  பொழுது திட்ட மேலாண்மை சம்பந்தபட்ட வேலைகளை செய்வது அல்லது அணுகுவது என்பது உங்களின் திட்ட மேலாண்மை எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கும் .

நீங்கள் நல்லதொரு திட்ட மேலாண்மை வாழ்க்கையை அமைத்துக்கொள்ள பின்வரும் விஷயங்கள் உங்களுக்கு உதவலாம்:

 1.  திட்ட மேலாண்மை சம்பந்த பட்ட வேலையை செய்வதற்கு நீங்கள் உங்களின்   தற்போதைய வேலையை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.
 2. நீங்கள் தற்போதைய வேலையையே ஒரு திட்ட மேலாளர் செய்வதை போல செய்து பழக வேண்டும். இதை செய்வதற்கு நீங்கள் திட்ட மேலாளராக இருக்க வேண்டும் என்பதில்லை. எடுத்துக்கட்டாக ஒரு வேலையை செய்ய நீங்களே ஒரு திட்டம் (Schedule) போடலாம். மேலும் அதனை முடிக்க ஒரு கண்காணிப்பு பட்டியல்(Tracker) பயன்படுத்தலாம்.
 3.   திட்ட மேலாளர் இல்லாத நேரங்களில் அவருடைய அனுமதியுடன் நீங்கள் அவருடைய சில வேலைகளை செய்யலாம், இதன் மூலம் நீங்கள் அவருடைய நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாவீர்கள்.
 4. எக்ஸ்செல் (Excel) மற்றும் திட்ட மேலாண்மை குறித்த கருவிகளை  கற்று  வைத்துக்கொள்வது நல்லது
 5.  நீங்களாகவே ஸ்கோப் அல்லது தேவைகள் குறித்த கோப்புகளில் டிராப்ட் செய்யுங்கள்

மேற்ச்சொன்ன குறிப்புகள் தவிர உங்கள் அனுபவங்களை நீங்கள் பகிருங்கள்.


பின்னூட்டமொன்றை இடுக

ப்ராஜெக்ட் நிர்வாகத்திற்கென தமிழில் ஒரு புத்தகம்


ப்ராஜெக்ட் நிர்வாகத்திற்கென ஒரு புத்தகம் தமிழில் இருக்கிறது.

10049-195x311_0

http://kannadasanpathippagam.com/products/project-nirvagam-comming-soon/

http://www.nammabooks.com/Project-Nirvagam-Kannadasan-Pathipagam

இந்த புத்தகத்தை எழுதியவர் சரவணன் தங்கதுரை. அவருக்கு என் மனம் கனிந்த வாழ்த்துக்கள்.  கண்ணதாசன் பதிப்பகத்தின் இந்த வெளியீட்டை நாம் அனைவரும் வரவேற்ப்போம்.


பின்னூட்டமொன்றை இடுக

நல்ல உத்திகள் ஏன் தோல்வி அடைகின்றன ?


உத்திகளின் செயலாக்கம் என்பது உத்திகளை வடிவமைப்பத்தின் நோக்கத்தை பொருத்ததாகும் . இன்றைய போட்டி  நிறைந்த வணிக சூழ்நிலையில் உத்திகளின் செயலாக்கம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.  ஒவ்வொரு நிறுவனமும் என்னென்ன உத்திகளை கையாளுகிறார்கள் என்று தெரிந்தால் கூட நாம் நமது நிறுவனத்தில் அதன் பயன்பாடு எவ்வாறு இறக்கும், அது தேவைதானா என்று ஆராய்ந்து அதற்க்கு பின்பு உத்திகளை செயல்படுத்த வேண்டும்.

நல்ல உத்திகளை  செயல்படுத்துவதில் உள்ள சிக்கல்கள் குறித்து  நிர்வாக அதிகாரிகளின் கூறும் கருத்துக்கள்:

 1. பெரும்பாலான நிறுவனங்கள்  நல்ல உத்திகளை செயல்படுத்துவதில் பின்தங்கியே உள்ளன என்று  61%  நிர்வாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
 2. நிறுவனங்களின் மூத்த தலைவர்கள் முழுவதாக உத்திகளை  செயல்படுத்துவதில் ஈடுபடுவதில்லை.
 3. பெரும்பான்மையான நிறுவனங்களில் உத்திகளை செயல்படுத்த போதுமான திறன்படைத்த ஆட்கள் இருப்பதில்லை
 4. பொதுவாக உத்திகளை செயல்படுத்துவதில் போதுமான கவனம் செலுத்தும் நிறுவனகள் நல்ல நிதி நிலைமையை அடைகின்றன

எவ்வாறு இந்த நிலையை மாற்றலாம்?

 1. மூத்த அதிகாரிகளின் கவனத்தை ஈர்ப்பது
 2. சரியான திசையில் உத்திகளை செயல்படுத்துவது.
 3. உத்திகளை செயல்படுத்துவதற்கு தேவையான திறமைகளை நிறுவனத்தில் வளர்ப்பது
 4. தேவையான வளங்களையும், முன்னுரிமைகளையும் உத்திகளின் செயல்பாட்டிற்கு அளிப்பது .
 5. வெற்றிகரமான உத்திகளின் செயல்பாடுகளை மற்ற உத்திகளின் செயல்பாட்டிற்கு பின்னுட்டமாக அளிப்பது.

குறிப்பு: http://www.pmi.org/~/media/PDF/Publications/WhyGoodStrategiesFail_Report_EIU_PMI.ashx